Copyright

Op alle recepten, artikelen en foto’s van www.puur-koken.nl heerst auteursrecht. Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Puur Koken niet toegestaan teksten, informatie, beeldmateriaal en/of foto’s die worden verstrekt via www.puur-koken.nl op enigerlei wijze te kopiëren of verspreiden.

Het auteursrecht op deze website berust bij www.puur-koken.nl of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan www.puur-koken.nl. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming www.puur-koken.nl.

Op alle ontwerpen en foto’s van www.puur-koken.nl heerst auteursrecht. Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van www.puur-koken.nl niet toegestaan, ontwerpen, informatie, beeldmateriaal en/of foto’s die worden verstrekt via www.puur-koken.nl op enigerlei wijze te kopiëren of verspreiden. Niets uit de tekst, en/of foto’s mag openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, verspreid of aan derden verstrekt, behoudens de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming daartoe van puur-koken.nl. Eveneens is het gebruiker niet toegestaan om de inhoud van deze website te gebruiken voor een ander doel dan waar deze voor is bestemd. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, berusten bij puur-koken.nl.

(Visited 19 times, 1 visits today)